NU LANSERAR VI ÄNTLIGEN GRÖNA BETONGRÖR

LÄS MER

DET NATURLIGA VALET

Det byggs mer än på många år i Sveriges städer. Samtidigt står VA-systemen runt om i landet inför stora utmaningar. Vi har inte resurser att konstant underhålla våra rör och ledningar – det som läggs nu måste hålla i många år framöver. Minst 150.

Vi vet också att en av de största utmaningarna är klimatförändringen – och att för att bromsa den spelar alla val vi gör stor roll. Därför gör vi en valkampanj för gröna betongrör: vårt bästa bidrag till VA-system som håller längre och bidrar till att miljön runtomkring också gör det. Tillsammans kan vi se till att giftfria naturmaterial blir det naturliga valet.

GRÖNA BETONGRÖR
För miljöns skull

Gröna betongrör är gedigna, hållbara betongrör där vi minskat klimatpåverkan i tillverkningsprocessen så mycket som möjligt. Det gör vi både genom förbättrade processer och större andel förnybar energi, och framförallt genom en ny förbättrad betongblandning. Utöver att minska CO2-utsläppen ger den rör med längre livslängd – med större hållfasthet, tätare ytor och bättre beständighet mot svavelväte.

GRÖNA BETONGRÖR

Minst 31% lägre CO2-belastning med nya betongblandningar

NATURMATERIAL

100 % återvinningsbart naturmaterial helt utan farliga kemikalier

LÄNGRE LIVSLÄNGD

Tätare ytor och större hållfasthet håller längre

BESTÄNDIGHET

Bättre beständighet mot svavelväte och högre hållfasthet

MODERNA OCH HISTORISKA BETONGRÖR

Betong är ett av världens äldsta byggmaterial – det har utvecklats kontinuerligt sedan antiken.

 

Betongrör från 1898 används fortfarande i Stockholm, 118 år senare.

MODERNA OCH HISTORISKA BETONGRÖR

Betongrör är täta och inte utsatta för varken frostskador eller armeringskorrosion. Det kan vi garantera genom kontinuerliga täthetsprovningar. Dessutom visar många undersökningar att betong blir starkare med åren. Cementen fortsätter att reagera med vatten, vilket ger en viss självläkning av sprickor och ökad hållfasthet.

MODERNA OCH HISTORISKA BETONGRÖR

För välfungerande avloppsledningar krävs att fogarna i ledningar och brunnar är lika täta och har samma långa livslängd som rören. I moderna betongrörsledningar tätas fogarna med kvalitetscertifierade gummiringar. Tack vare betongrörens styvhet deformeras inte fogarna över tid utan behåller sin ursprungliga form och funktion.

HÅLLBARA VA-SYSTEM

UTMANINGARNA OCH HUR VI MÖTER DEM

Att bygga ett VA-system som verkligen håller för idag och framtiden har många aspekter. Både för att hushålla med naturresurser och ekonomi måste rören vi gräver ner ha liten miljöpåverkan i produktion och användning och kunna hålla i minst 150 år. Men för att skapa ett VA-system som fortsätter att fungera under kommande sekel krävs också att alla detaljer i rörläggning blir rätt. Vi delar gärna med oss av vår långa erfarenhet för att skapa en helhet som blir lika hållbar som de gröna betongrören.

RISKER FÖR FEL VID RÖRLÄGGNINGEN

Ett av de svåraste momenten vid rörläggning är packning. Med flexibla rör byggs styrkan upp av kringliggande jord och ledningens hållfasthet bestäms av hur väl packningen utförs. Styva betongrör deformeras inte av jordens tyngd och behöver inte heller hållas nere med komplicerade lösningar medan fyllningen packas i rörgraven. Att tunga rör inte flyttar sig under packningen gör också att det går att behålla precisionen i den lutning och de vinklar som rören är lagda med.

HANTERA OJÄMNA FLÖDEN

Hur bygger vi system för dagvatten som kan hantera både perioder av torka och hundraårsregn? Det kräver lösningar där det inte byggs upp avlagringar och sedimentering vid små flöden, och som samtidigt klarar av stora flöden vid skyfall. En historiskt beprövad lösning är äggformade Qmax-rör. Formen ger dem dessutom extremt hög hållfasthet.

ÅTERFYLLNING OCH TRANSPORTER

När nya VA-system byggs kommer en mycket stor del av miljöbelastningen från transporter av fyllnadsmaterial – bortforsling av uppgrävd jord och leverans av nytt finkornigt återfyllnadsmaterial. Betongrörs tålighet gör att de uppgrävda massorna oftare kan återanvändas – det sparar både en mängd transporter och minskar åtgången av ändliga resurser.

HÅLLBAR ARBETSMILJÖ

AVLASTA RÖRLÄGGARNA OCH MINSKA SKADERISKEN

Ingen ska längre behöva bära rör för hand! Därför har vi lanserat en Pipelifter för att göra rörläggningen lättare och säkrare. Den är ett verktyg som kopplas till en grävmaskin på samma sätt som en skopa. Kranföraren kan styra hela rörläggningen från förarhytten – utan att någon person behöver befinna sig i schaktet där rören ska läggas ner.

”Ur säkerhetssynpunkt är den ett lyft för hela byggbranschen”
HÅLLBARA STÄDER

RUSTA FÖR FÖRTÄTNING OCH URBANISERING

När städer växer och förtätas måste VA-systemen ha större kapacitet och rör och ledningar fungera även vid mycket små lutningar. Rören kan bli svåra att komma åt och måste hålla för framtida förtätning och nybyggen som ger större tyngder ovanpå på sikt. Allt det talar för att välja riktigt hållbara gröna betongrör.

INNOVATION

Pålitlig innovation genom lång erfarenhet och utveckling

MÖTER KRAVSPEC

Kan möta alla krav på hållbarhet och funktion för rör och VA-system

HÅLLBARHET x3

Lösningar för hållbara VA-system, hållbara arbetsmiljöer och hållbara städer

LADDA HEM OCH LÄS MER

VILL DU VETA MER?

Göteborg
Uppsala
Kil
Staffanstorp
Jönköping

VILL DU ATT VI KONTAKTAR DIG?

TACK!
VI KONTAKTAR DIG SÅ FORT VI KAN.

SKICKA IN IGEN